Clicky

Pseudunio flabellatiformis (Grigorovich-Beresovskiy, 1915)

 

 

Taxonomy & Nomenclature

Synonyms: Unio flabellatiformis Grigorovich-Beresovskiy, 1915 (protonym); Margaritifera flabellatiformis (Grigorovich-Beresovskiy, 1915); Plicatibaphia flabellatiformis (Grigorovich-Beresovskiy, 1915); Margaritifera flabellata trajani "(Mikhaylovskiy, 1909)"; Unio trajani "Mikhaylovskiy, 1909"; Margaritifera (Pseudunio) moldavica Chepalyga, 1964; Pseudunio moldavica (Chepalyga, 1964); Margaritifera (Pseudunio) robusta robusta Chepalyga, 1964; Margaritifera (Pseudunio) robusta speensis Chepalyga, 1964; Margaritifera (Pseudunio) robusta tirassica Chepalyga, 1964

 

Conservation Status

Extinct

Last record: Late Pleistocene

 

Distribution

Moldova & Ukraine

 

Biology & Ecology

 

 

Hypodigm

 

 

Media

 

 

References

Original scientific description:

Grigorovich-Beresovskiy, N. A. (1915). Levantinskiya otlozheniya Bessarbii i Moldavii. Varshavskiya universitetskiya izvestiya 1915(2): 5-168.

 

Other references:

Bogachev, V. V. (1961). Materialy k istorii presnovodnoi fauny Evrazii. Izdatel'stvo Akademii Nauk Ukrainskoi SSR, Kiev. 404 pp.

Chepalyga, A. L. (1964). Ob iskopayemkh Margaritifera Moldavii i yugo-zapada Ukrainy [Fossil Margaritifera of Moldavia and southwestern Ukraine]. Paleontologicheskiy Zhurnal. 1964(3): 35-46.

MolluscaBase eds. (2021). MolluscaBase. Pseudunio flabellatiformis (Grigorovich-Beresovskiy, 1915) †. Accessed at: https://molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1500769 on

Lyubas, A. A., Obada, T. F., Gofarov, M. Y., Kriauciunas, V. V., Vikhrev, I. V., Nicoara, I. N. and Bolotov, I. N. (2019). A taxonomic revision of fossil freshwater pearl mussels (Bivalvia: Unionoida: Margaritiferidae) from Pliocene and Pleistocene deposits of Southeastern Europe. Ecologica Montenegrina 21: 1-16.

 

<< Back to the Bivalvia (Mussels, Clams, Oysters etc.) database