Clicky

Sus xiaozhu wenzhongi Dong et al., 2014

 

 

Taxonomy & Nomenclature

 

 

Conservation Status

Extinct

Last record: Late Pleistocene

 

Distribution

China

 

Biology & Ecology

 

 

Hypodigm

 

 

Media

 

 

References

Original scientific description:

Wei Dong; Yuan Wang; Changzhu Jin; Dagong Qin; Qinqi Xu; Limin Zhang. (2014). Artiodactyla Associated with Homo sapiens from Gongjishan, Chongzuo, Guangxi, South China. Acta Anthropologica Sinica 33(3): 355-368. doi:10.16359/j.cnki.cn11-1963/q.2014.03.002

 

<< Back to the Cetartiodactyla (Even-toed Ungulates) database